Firma GOTFRI spol. s r.o. bola založená 20.05.1997, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I. vložka číslo:14684/B. Základné imanie spoločnosti GOTFRI je 235 678,- €.

Hlavnou činnosťou firmy sú opravy cestných motorových vozidiel – autobusov značky KAROSA rady 700 a 900, SOR, Mercedes, Iveco-Irisbus.

Spoločnosť má certifikát na záručný a pozáručný servis autobusov dodávaných Iveco Czech Republic, a.s. Taktiež vykonáva záručný a pozáručný servis autobusov značky SOR Libchavy.

Doprava

Od 1.7.2007 spoločnosť rozšírila činnosť o vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu - 20 ks nákladných motorových vozidiel sklápacích terénnych IVECO TRAKKER 410T45/ EURO IV,450Hp, 8x4.

Všetky vozidlá sú vybavené GPS. Poskytujeme prenájom týchto vozidiel podľa dohody.

Referencie

SAD LIORBUS,a.s.Ružomberok • LIORBUS s.r.o. Ružomberok • LIORREAL s.r.o. Ružomberok • SAD Trnava,a.s. • BUS PARTNERS SERVICES Bratislava • CESTNÉ STAVBY ŽILINA • SATES MORAVA ŽILINA • DOPRASTAV,a.s. Bratislava • VÁHOSTAV ŽILINA • SKANSKA BS, a.s. Prievidza • HKS Banská Štiavnica • EUROMAXX ŽILINA • DOPRAVEX s.r.o. Príbovce • DONIVO MKD s.r.o. Banská Bystrica • RS Kameňolomy s.r.o. ŽILINA

Kontakty

GOTFRI spol. s r.o.,
Ventúrska 7
811 01 Bratislava

Korešpondenčná adresa
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok

Tel.: 044/ 435 32 13
Fax: 044/432 53 20
Mobil: 0918 701 662-5
E-mail: gotfri@gotfri.sk

Doprava
Dispečer nákladnej dopravy
Mobil: 0905 801 838
E-mail: dispecer@gotfri.sk

Certifikáty

certifikát certifikát certifikát certifikát